Kamp van Brasschaat

Diabetes

Wat: Diabetes is een ziekte van deze tijd! Iedereen kent wel iemand die suikerziekte heeft: ofwel ouderdomsdiabetes (type 2) ofwel diabetes vanaf jonge leeftijd (type 1). Volgende thema's zullen besproken worden: wat loopt er fout bij ouderdomsdiabetes? Symptomen, verschil met type 1; waarom is de behandeling zo verschillend? Dieet alleen, tabletten, insuline, bij wie? Tijdschema's, praktische informatie, voeding: gebruik van dieetproducten, koolhydraatporties, enz..., ontregeling: te hoge en te lage bloedsuiker: hoe voelt men dit? Wat te doen? Hoe voorkomen?, zelfcontrole, laattijdige complicaties, voorkomen van voetproblemen. Ook de Vlaamse Diabetes Vereniging Antwerpen-Noord zal zijn werking bekendmaken.


Iedereen is van harte welkom op deze zeer interessante infonamiddag. De toegang is gratis.


Waar: Dienstencentrum Maria-ter-Heidehove (Eikendreef 67)

Wanneer: Donderdag 29 september 2005 om 14 uur
Wanneer: (Uur: )
Inschrijven:
Toegang:
Locatie:
Meer info: /