Torenpoort van De Mik

Modern bouwen in Brasschaat tentoonstelling

Wat: Zaterdag 24 & zondag 25 september van 11 tot 17 uur, Openluchtschool
Sint-Ludgardis, Donksesteenweg 150, Brasschaat.
Naar aanleiding van de publicatie ‘Modern Bouwen in Brasschaat 1945-
1975’ toont deze tentoonstelling op een heldere en overzichtelijke wijze
zo’n 35 architecturale hoogtepunten uit die periode.
Eenvoudige woningen, gekoppelde woningen, villa’s en een schoolcomplex
worden aan de hand van foto’s en plannen gepresenteerd.
Deze tentoonstelling en publicatie kaderen in de viering ‘175 jaar
Brasschaat’ en kwamen tot stand door de medewerking van het gemeentebestuur
en de openluchtschool Sint-Ludgardis Brasschaat.
Wanneer: (Uur: )
Inschrijven:
Toegang:
Locatie:
Meer info: /