Park De Mik

Geschiedenisfeiten: 25 februari

Via deze rubriek kijken we terug in het verleden van Maria-ter-Heide, en dit dag per dag.


31 jaar geleden op woensdag 25 februari 1987
De architect die het kerkplein tekende, nu 5 jaar geleden, komt met een afvaardiging van de gemeente ter plaatse kijken voor de definitieve schikkingen. Binnenkort zal het plein worden aangelegd.


34 jaar geleden op zaterdag 25 februari 1984
In de zitting van de Gemeenteraad wordt gesproken over het kerkplein en de pastorie van Maria-ter-Heide. De gemeente wil ze overnemen alles aanleggen en herstellen en ze definitief bestemmen voor de pastoor en de parochie. Een voorstel in die zin werd reeds door de kerkraad ingediend.


41 jaar geleden op vrijdag 25 februari 1977
De grote straatlichten worden nagekeken en de slechten worden vervangen.

Bron: MILAC, het contactblad van en voor de soldaten.