Bordje Mikhof

Geschiedenis: Parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Kerk Rond 1780 bouwt baron Fréderic de Beelen-Bertholff een kapel aan zijn kasteel (nu: het Bellenhof) zodat de Brasschaatse-Heide bewoners de zondagsmis konden bijwonen. Tot 1785 konden de bewoners gebruik maken van deze kapel. Nadien werd deze kapel niet meer in gebruik genomen. De bevolking verlangde naar een eigen kapel.

De grote woordvoerder onder de bevolking was de heer Alphonse della Faille de Leverghem. Door te trouwen met Clementine van Havre werd hij kasteelheer van het domein 'De Mik'. Haar broer, Eugeen-Charles van Havre, was burgemeester van Brasschaat. Een groot voordeel voor de bevolking want dankzij het huwelijk van Alphonse della Faille de Leverghem met Clementine van Havre werd de vraag naar een nieuwe kapel goedgekeurd door de kerfabriek van Sint-Antonius. Alphonse della Faille de Leverghem financierde bijna alles. Samen met zijn architect is hij naar de gewelven in Saint-Chapelle in Parijs gaan kijken. De werken begonnen in 1849 en waren klaar in 1850. De bevolking had een eigen kerk met aangebouwde pastorij.

De kerk werd naast de dreef die naar het kasteel de Mik liep gebouwd, vandaar de huidige straatnaam Kerkedreef. In 1851 werd de kerk ingehuldigd door de eerste pastoor van de Brasschaatse-heide genaamd Jan-Baptist Stockmans. In 1870 werd de kerk vergroot. Er kwam een kruisbeuk, het schip werd verlengd en de kerk kreeg een nieuwe toren. Op 15 juni 1891 vond de klokkenwijding plaats. De grootste klok woog 523kg, de andere klok woog 300kg. Enkele jaren later kocht de kerk een pijporgel. Dit werd tijdens Wereldoorlog II volledig vernield. In 1955 bouwde de firma Pels-D'Hont een nieuw pijporgel.

In 1920 liet Jan-Leopard, de zoon van Alphonse della Faille de Leverghem, een kapel bouwen boven de grafkelder waar zijn broer Alexander rustte. Op de ijzeren toegangsdeuren van de kapel bevinden zich de wapens van Jan en Alexander.

In de periode 1937-1938 werden er nog 2 zijbeuken aangebouwd waardoor de kerk nogmaals vergroot werd. De kerktoren werd opgeblazen, een groot deel van het dak werd verwoest. In 1943 wou men de kerk terug wederopbouwen maar de Duitsers wouden dit niet. Op maandag 3 oktober 1943 werd de grote klok weggehaald door de bezetters (de Duitsers).

Tijdens een bombardement van de Canadezen werd de kerk en de pastorij op verschillende plaatsen beschadigd. Men richtte een noodkerk in, eerst in de kapel dan in de turnzaal van de zusters Maristen. Helaas was deze turnzaal veel te klein. Uiteindelijk kreeg men op 16 september 1945 toestemming om de grote zaal van de jongenschool te gebruiken als noodkerk.

Enkele jaren na de oorlog (1949) begon men met de wederopbouw van de kerk. Een jaar later werd de kerk opnieuw ingewijd (22 juli 1950). Ze kreeg opnieuw een grote klok, deze klok woog 20kg lichter dan de eerste namelijk 510kg. Door het stijgende bevolkingscijfer besloot de kerkfabriek om een onderpastoor de benoemen. Jozef Joossens was de eerste onderpastoor van de wijk Maria-ter-Heide. De pastorie werd volledig gerestaureerd in 1986.

De kerk bevat op de dag van vandaag bijzondere kunstschatten waaronder het bekende drieluik. Frans Van Thillo was tot voor kort onze pastoor. Op zondag 31 augustus 2008 heeft hij de fakkel doorgegeven aan Michel Baert, de priester van de Sint-Anthonis kerk. Nog dagelijks wonen tientallen bewoners de mis bij.

De evolutie van de pastoors in Maria-ter-Heide:

Jan-Baptist Stockmans 1851 - 1870
Ludovicus Lauwers 1870 - 1873
Carolus Leysen 1873 - 1890
Jozef Harrewijn 1890 - 1906
Jozef Raedts 1906 - 1921
Joannes Mennekes 1921 - 1938
Jules De Vos 1938 - 1958
Constant Coulier 1958 - 1983
Frans Van Thillo 1983 - 2008
Michel Baert 2008 - ...
Eucharistievieringen:
Maandag: 08.00
Dinsdag: 08.00
Woensdag: 08.00
Donderdag: 08.00
Vrijdag: 08.00
Zaterdag: 17.00
Zondag: 10.00
Extra info:
Parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Bredabaan 1047
Permanentie: maandag en donderdag van 08.00 tot 12.00
Telefoon/fax: 03 663 00 16
E-mail: parochie.mth@scarlet.be
www.kerkbrasschaat.be