Torenspits kerk Maria-ter-Heide
Maria-ter-Heide
  Torenspits kerk Maria-ter-Heide
           
  • Overzet amfibieën

  • De amfibieën overzet vindt zoals elk jaar weer plaats in de Kerkedreef en sommige delen van de Miksebaan. Dit jaar werden al 371 amfibieën overgezet (bron: www.hylawerkgroep.be).
  • Meer informatie op de amfibieën overzet pagina.

Nieuws van vroeger

 29 mei 1977 (47 jaar geleden)
Jonge mannen worden na een helse achtervolging door de politie aan de Belle Vue overmeesterd na een vuurgevecht. Ze hadden een auto gestolen in Antwerpen. Verschillende korpsen namen aan de achtervolging deel.  lees meer nieuws van vroeger

Openbaar vervoer

  De volgende bus 642 richting Antwerpen is om 06:42 uur (halte Kerk MTH).
  De volgende buurtbus richting Mariaburg (halte Bibliotheek MTH) is om 08:32 uur
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Kalfje op de kinderboerderij
  Kalfje op de kinderboerderij
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

VZW Kamp Oost Brasschaat volgt ontwikkeling en inlichting van Campus Coppens van nabij

Op 2 mei 2009 werd de volledig vernieuwde site van Campus Coppens in gebruik genomen. De oppervlakte van de site bedraagt 6,4 ha en biedt bedrijven een omgeving waar ze kunnen groeien en zich ontwikkelen. De campus creëert extra werkgelegenheid. Op dit moment hebben de volgende diensten en ondernemingen er hun intrek genomen: de FOD Financiën (kadaster, belastingen, douane, accijnzen, ...), Renault Trucks Bene-lux en Lego België - Nederland en Car garantie. Het kantorencomplex is hierdoor voor 95% bezet.

Dat Campus Coppens een flinke boost geeft aan het lokale bedrijfsleven merken we wel aan het aantal personen dat er werkzaam is. In de kantoren van de voormalige kazerne alleen al werken zo'n 400 personen.

Voor de aanpalende bedrijvenzone zijn de onderhandelingen met mo-gelijke kandidaten nog volop aan de gang. Volgende bedrijven en instellingen zijn al zeker van een toekomstige vestiging: vzw ACTA, Gravo, het CNG-tankstation, volwassenonderwijs LBC en BuSO Zonnebos.

De hoek tussen de Bredabaan en de Sint-Jobsesteenweg links van het kantoorgedeelte is nog vrij. Er zijn nog verschillende invullingen mogelijk. Ook het transferium, de zone tussen de voormalige kazerne en het bedrijventerrein zal nog verder ingevuld worden. De bedrijven die Campus Coppens reeds gevonden hebben als locatie halen als voordelen vaak de uitstekende ligging van de site aan. Hij kent een goede bereikbaarheid met het openbare vervoer en er is een gemakkelijke toegang via de autostrade en de ring van Antwerpen. Ook de groene omgeving met uitgebreide faciliteiten (hotels, restaurants, winkels...) is een pluspunt.

Subsidies
Voor de realisatie van Campus Coppens kon de gemeente reken op subsidies van het agentschap economie van het Vlaamse gewest en EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. EFRO subsidieert projecten die onder andere het concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid creëren. Met EFRO's subsidie van 1.048.069,60 euro kon de gemeente een hoofdweg en een parallelweg op Campus Coppens realiseren. In combinatie met de nieuwe ovonde zorgen deze wegen voor een ideale ontsluiting. Het agentschap economie voorzag 875.000 euro subsidies voor de infrastructuurwerken op het bedrijventerrein en 200.000 euro voor de realisatie van de ovonde.

Duurzaamheid Bij de bouw en renovatie van Campus Coppens hebben architechtenbureau Poponcini en Lootens en bouwbedrijf Van Roey veel aandacht besteed aan de duurzaamheid van de site. Zo zorgen doorgedreven isolatie en neutraliteit in de bedrijvenzone voor CO2 as zuinig energieverbruik. Het hemelwater wordt gebufferd en gerecupereerd voor de spoeling van het sanitair.

Er is ook duurzaam omgesprongen met het ruimtegebruik op de site. Zo zullen auto's kunnen parkeren op het dak van de bedrijvenzone en werd het bestaande gebouw van de Coppenskazerne gerenoveerd en hergebruikt. De koeling van het gebouw gebeurt 's nachts door de massa van het gebouw te gebruiken voor de opslag van koude. Een koelinstallatie om oververhitting tegen te gaan wordt zo overbodig. Verder zijn er ook buitenzonnewering, hoogperformante zonnewerende beglazing en een zonnepaneleninstallatie van 89 kWp.

Nieuwkomers onder de loep: volwassenonderwijs LBC
Volwassenonderwijs LBC, onderdeel van de scholengroep CVO LBC, nu nog met een leslocatie in Kapellen en, verhuist nog voor het nieuwe school jaar naar moderne en volledig vernieuwde lokalen in Campus Coppens. Daar zal het vanaf begin september een ruim aanbod dag- en avond-cursussen organiseren. Het huidige aanbod op de andere Brasschaatse leslocaties zal verder uitbreiden. Zo zal LBC vanaf volgend schooljaar in het GIB digitale foto- multimedia- en taalcursussen geven en in de Remise informatica-, kantklos- en bloemschik cursussen. De school zal zich voorts aan profileren als volwassenenonderwijs LBC Borgerhout -Brasschaat. De afgelopen weken werd het nieuws van de verhuis alvast bekend gemaakt aan de cursisten. Zij zullen als eerste een kijkje mogen nemen op de nieuwe site op 9 juni. Het grote publiek moet nog wat geduld uitoefenen tot de opendeurdag die begin september zal plaatsvinden.

Nico Mijnendonckx, directeur van de school, is alvast erg enthousiast over de nieuwe locatie. De uitstraling, het imago en de uitstekende ligging van de Campus Coppens hebben hem overtuigd om de leslocatie Kapellen naar Brasschaat te verhuizen. Hij hoopt op deze manier ook cursisten uit Sint-Job-In-'t-Goor en Brecht aan te trekken en ziet interessante samenwerkingsmogelijkheden met de omliggende bedrijven en onderwijsinstellingen. Voor haar opleidingen CAD en PLC technieker werkt LBC al jaren vlot samen met ACTA vzw, een andere nieuwkomer op Campus Coppens. www.lbconderwijs.be

ACTA vzw
In september zullen 43 medewerkers van ACTA vzw hun intrek nemen in de voormalige Coppenskazerne. De vzw organiseert opleidingen in toegepaste automatiserings- en procestechnieken en stellen actuele en diverse praktijkruimten ter beschikking van scholen en bedrijven. Zij zullen op Campus Coppens beschikken over een kantoorpand van 1450m² met seminarieruimte voor groepen tot 70 personen en een bedrijfshal van 1300 m² met klaslokalen en praktijkmodules. www.acta-vzw.be

BuSO Zonnebos secundair gemeenschapsonderwijs
Vanaf 1 september lopen ook leerlingen uit het secundair onderwijs school op Campus Coppens. De secundaire afdeling van de openluchtschool, die nu nog op de Miksebaan 264 zit, fusioneert met BuSO Zonnebos uit `s Gravenwezel en komen in gerenoveerde gebouwen van Campus Coppens te zitten. BuSO Zonnebos (School voor Buitengewoon Secundair Onderwijs) maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeen-schap. www.zonnebos.eu

Gravo
Gravo is een bedrijf dat ondergrondse gas-, elektriciteits- en waterleidingen plaatst en bouwwerken uitvoert. Hun belangrijkste klanten zijn Fluxys, Eandis en Klina. Op dit moment zijn zij gevestigd in de Prins Kavellei, midden in een woonzone. Om hun nieuwe afdeling speciale technieken, gespecialiseerd in grondboringen en grondzuigen, uit te bouwen, waren zij op zoek naar een nieuwe locatie. De uitstekende relatie die Gravo door de jaren heen heeft opgebouwd met de gemeente, deed hen besluiten om in Brasschaat te blijven. Zij hopen tegen het bouwverlof van 2012 hun intrek, te mogen nemen op Campus Coppens .

CNG-tankstation
Tegen de zomer zal er een CNG-tankstation opengaan op Campus Coppens. CNG staat voor Compressed Natural Gas of gecomprimeerd aardgas. Aardgas heeft als grote voor-delen dat het een goedkope brandstof is en op gebied van fijn stof zeer goed scoort. Het is veel zuiniger in gebruik dan diesel en benzine. CNG wagens zijn ook toegelaten in parkeergarages omdat CNG, in tegenstelling tot LPG, lichter is dan lucht waardoor het bil een lek onmiddellijk oplost in de lucht en er geen explosiegevaar bestaat. Als je weet dat Europa België voor de rechter daagt omdat het te veel overschrijdingen van fijn stof heeft, is dit duurzame initiatief alvast een stap in de goede richting.

Het gemeentebestuur heeft beslist om in eerste instantie een aardgastankstation te voorzien met een capaciteit van 20 á 25 voertuigen per dag, eenvoudig uit te breiden naar 40 á 50 voertuigen per dag. Er is ook rekening gehouden met een mogelijke uitbouw indien het tankstation te succesvol zou zijn. Ecofilico zal het tankstation bouwen en GreenPoint Supplies zal het uitbaten. Deze laatste is gespecialiseerd in het opstarten en exploiteren van publieke tankstations met alternatieve energie. Het tankstation zal openbaar en dus voor iedereen toegankelijk zijn. Het is onbemand maar je kan er 24/24 uur en 7/7 dagen terecht. De gemeente geeft alvast het goede voorbeeld. Zij heeft 2 voertuigen op aardgas besteld die in april/mei geleverd worden.

Parkmanagement zorgt voor invulling
De uitstraling van een bedrijventerrein is niet alleen van groot belang voor de aanwezige bedrijven en hun werknemers. maar ook voor de omgeving. Om de ontwikkeling en de inrichting van Carripus Coppens van nabij te volgen en de site op een duurzame manier te beheren, heeft het gemeentebestuur 1,5 jaar geleden vzw Kamp Oost Brasschaat opgericht. Haar taak is om de kwaliteit van Campus Coppens op economisch, sociaal en milieuvlak te bewaken. In vaktaal heet dit parkmanagement.

Op dit moment bestaat vzw Kamp Oost Brasschaat uit Van Roey Project, het Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat, FOD Financiën, Renault Trucks, volwassenonderwijs LBC en ACTA vzw. Het is de bedoeling dat in de toekomst al de aanwezige bedrijven en diensten deel gaan uitmaken van de vzw om samen te beslissen over het beheer en de ontwikkeling van Campus Coppens. Het voordeel van parkmanagement is dat het de aanwezige bedrijven en diensten op de site veel geld kan besparen door onder meer samen elektriciteit aan te kopen en voor beveiliging en groenonderhoud te zorgen.

Tot nu toe heeft de vzw zich bezig gehouden met kleine problemen oplossen zoals de infrastructuur op de campus verbeteren, slecht werkende zaken herstellen, praktische afspraken maken omtrent een rokerszone, nieuwbouw... In de toekomst zal zij ji een coördinerende rol blijven spelen.1 De dagelijkse werking /dl zij overlaten aan Quares, een firma gespecialiseerd in parkmanagement waarmee zij een contract heeft afgesloten. Quares zal een parkmanager aanstellen voor Campus Coppens en alle aanwezige firma's aanmoedigen om lid te worden van de vzw.


Meer nieuws

01-05-2005 Opvang tijdens zomervakantie in 't Hemeltje VZW
10-10-2005 Wat gebeurt er met kamp van Brasschaat?
06-10-2005 Elektronische alarmsirenes

Nieuws zoekwoorden

  brasschaat     de polygoon     wielerwedstrijd     pfaff     zegeplein