Parkvijver De Mik (sneeuw 2021)
Maria-ter-Heide
  Parkvijver De Mik (sneeuw 2021)
           

Nieuws van vroeger

 26 november 1977 (45 jaar geleden)
In de Kring zelf bouwde Gerard Nissen een fototentoonstelling op die het beeld van d'Hei tussen 1900 en 1960 tekende. Het was voor mijnheer Demesmaecker uit de Nieuwpoortlei geen kleinigheid om ze allemaal te rangschikken en op mooie borden te kleven. Vooral familiefoto's, beelden uit het militaire leven, de oorlogsjaren trokken de aandacht. Dank z ...  lees meer nieuws van vroeger

Kalender

 18-12-2022 Kerstmarkt Middenstand Mar ...

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 00:23 uur (halte Kerk MTH).
  Er rijdt geen buurtbus op zaterdag
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Rhododendron in bloei
  Rhododendron in bloei
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Geschiedenis Maria-ter-Heide

Maria-ter-Heide - BrasschaatDe wijk Maria-ter-Heide is genoemd naar Onze Lieve Vrouw, de parochie heilige. Het achtervoegsel 'ter-Heide' verwijst naar de vroegere toestand van het gebied. Omdat het vrijwel onbewoond was tot 1760, noemde men het ook wel de 'Brasschaatse Heide'. Pas vanaf 1852 kreeg de 'Brasschaatse Heide' de naam, zoals we die nu allemaal kennen, Maria-ter-Heide.

De stichter van Maria-ter-Heide is baron Frederick de Beelen-Bertholff. Hij, geboren op 29 juni 1729 te Brussel, was griffier van de Raad van Financiën. Vóór 1760 was de Brasschaatse Heide onbewoond en vormde het een uitgestrekte en braakliggende heide met tientallen vennen. Op 22 mei 1768 begon hij met de ontginning van de heide. Hij begon op eigen houtje de heide beter toegankelijk te maken door de wegbedding gereed te maken. Rond 1770 begon hij zijn kasteel, het huidige Bellenhof, te bouwen. Na een periode van 9 jaar, in 1779, was het kasteel eindelijk af. In 1780 bouwde hij een kapel op het domein, waar de inwoners de zondagsmis konden bijwonen. En dit tot 1783, want dan vertrok de baron naar Amerika. Later werd de parochie als zelfstandig erkend en onder de bescherming gesteld van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis.

In 1830 bestond de bevolking van de Brasschaatse Heide uit 500 bewoners. In de wijk bevonden zich op dit moment ook drie straten: de Bredabaan, de Essensteenweg en de Brechtsebaan. In 1842 bouwde de graaf Baillet-Moretus op zijn domein verschillende lokalen. Enkele jaren later werd dit domein, het kamp, met een oppervlakte van 92 ha, verkocht aan de Staat. Rond 1849 werd er een kerk met bijhorend kerkhof en pastorij gebouwd. Enkele decennia later schonk de familie della Faile de Leverghem een 16de eeuws houten drieluik. Diezelfde familie bouwde in 1857 schoollokalen en kosterswoningen naast de kerk. Deze lagere school werd in 1901 aangevuld met een vrije lagere meisjesschool.

In 1887 werd er de eerste stoomtramlijn aangelegd richting Antwerpen. Deze lijn zou voor een snellere verbinding richting Antwerpen moeten zorgen. Na Wereldoorlog I werd het (militaire) kamp sterk uitgebreid. Men breidde ook het wegennet in Maria-ter-Heide uit. De wijk werd aangesloten op het elektriciteitsnet in 1922 en op het waterleidingnet in 1939.

Bij het begin van Wereldoorlog II, op 10 mei 1940, bombardeerden Duitse vliegtuigen de wijk. Vele bewoners vluchtten naar de omringende bossen of naar het centrum van Brasschaat. Op 17 mei vielen de Duitsers binnen en plunderden de talrijke huizen en bezetten het Kamp. Op 3 oktober 1944 werd de wijk bevrijd en trokken de Duitsers zich terug. Maria-ter-Heide heeft een zware tol betaald aan Wereldoorlog II. Vele materiële schade en talrijke oorlogsslachtoffers, gevangenen en gekwetsten waren het resultaat van deze oorlog.

Enkele jaren na de oorlog kocht het gemeentebestuur van Brasschaat het kasteel van De Mik. Talrijke gronden worden doorverkocht aan burgers. In de periode van 1950 en 1970 werd er letterlijk nieuw leven in Maria-ter-Heide geblazen. Men zag het bevolkingscijfer ieder jaar fors stijgen. In 1978 bestond de bevolking van de wijk uit 3509 inwoners. Begin 2018 telde de wijk Maria-ter-Heide 4597 bewoners. In 2021 telde de wijk 4684 inwoners.

Noot: Maria-ter-Heide wordt ook wel in de volksmond "Polygoon" genoemd. Deze naam verwijst naar het militaire, veelhoekig oefenterrein. De naam "Polygone" betekent in het Frans zowel veelhoekig als oefenterrein voor artillerie of schietterrein.