Skyline Maria-ter-Heide (achtergrond Antwerpen & haven)
Maria-ter-Heide
  Skyline Maria-ter-Heide (achtergrond Antwerpen & haven)
           
  • Overzet amfibieën

  • De amfibieën overzet vindt zoals elk jaar weer plaats in de Kerkedreef en sommige delen van de Miksebaan. Dit jaar werden al 371 amfibieën overgezet (bron: www.hylawerkgroep.be).
  • Meer informatie op de amfibieën overzet pagina.

Nieuws van vroeger

 28 mei 1975 (49 jaar geleden)
Op de terreinen van het militair kamp wordt voor de 25ste keer de militaire vijfkamp georganiseerd. Er staan allerlei proeven op het programma dat deels in het kamp zelf, deels in het park van Brasschaat wordt uitgevochten. De vijfkamp is niet alleen militair maar ook internationaal.  lees meer nieuws van vroeger

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 05:51 uur (halte Kerk MTH).
  De volgende buurtbus richting Mariaburg (halte Bibliotheek MTH) is om 08:32 uur
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Rodondendron in De Inslag
  Rodondendron in De Inslag
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Brasschaat opent haar eerste CNG-tankstation

Brasschaat heeft haar eerste CNG-tankstation geopend op de site van Campus Coppens. Voertuigen op aardgas zullen hier milieuvriendelijke aardgas kunnen tanken. Ook de gemeente zelf heeft 2 voertuigen op aardgas. Ook zij zullen hier voortaan kunnen tanken.

De Europese ambities op het vlak van CO2-uitstoot en terugdringing van emissies reiken ver. Ook de lidstaten van Europa dienen deze doelstellingen te vertalen naar een eigen actieplan om deze te bereiken. Naast de veel genoemde CO2-reductie is er nog een belangrijke doelstelling die gehaald moet worden op het vlak van de uitstoot van fijn stof. Een lokale overheid kan ook hier in belangrijke mate aan bijdragen door op te treden als voorbeeld en mee een trekkersrol te spelen bij nieuwe innovatieve toepassingen. Immers moet men als lokale overheid actief meedenken aan manieren om deze doelstellingen te bereiken. Zo wordt de laatste jaren veel geïnvesteerd in duurzame projecten zoals het isoleren van gebouwen, vervangen van buitenschrijnwerk en renoveren van stookplaatsen.

Naast deze typische projecten werd ook geïnvesteerd in minder klassieke projecten zoals groendaken op openbare gebouwen en scholen, doven van straatverlichting, bedrijfsfietsen, aankoop groene stroom, de zonnetunnel, PV panelen op Vesalius,…. Ook het wagenpark van de gemeente werd bekeken en geëvalueerd. Dit leidde tot actieplan waarbij de gemeente steevast kiest voor de meest energievriendelijke motoren en meer gericht op zoek gaat naar nieuwe toepassingen om haar wagenpark ecologischer te maken. Hierbij wil ze niet alle pijlen richten op één toepassing maar bewust kiezen voor de beste techniek voor elke toepassing en dus ook voor nieuwe technologieën. In dit kader werd op de Campus Coppens een CNG station voorzien. Geen onbelangrijke locatie als je weet dat bij de hele ontwikkeling van de Campus Coppens het groene thema centraal staat en een belangrijke site wordt op het vlak van economische ontwikkeling, tewerkstelling en bijgevolg ook mobiliteit.

CNG staat voor Compressed Natural Gas of dus aardgas onder druk. CNG is het minder bekende broertje van LPG. CNG heeft als voornaamste voordeel dat er geen fijn stof wordt uitgestoten. In België zijn er momenteel 7 commerciële CNG-tankstations, Brasschaat volgt nu met het 8e station. Het betreft een onbemand station dat wel publiek toegankelijk zal zijn en men via een bancontactsysteem kan tanken. In juli 2010 werd een bevraging voor domeinconcessie opgestart voor de uitbating van dit CNG-tankstation naast Campus Coppens. Het gemeentebestuur lanceerde een oproep waarbij ze haar terrein beschikbaar stelde voor een partner die zou instaan voor de bouw en exploitatie van het CNG station. De firma GreenPoint Supplies uit Oostende kreeg de domeinconcessie. In eerste instantie werd er nu een klein CNG station gerealiseerd dat een capaciteit van ongeveer 20 à 25 wagens van aardgas kan voorzien. De installatie is wel reeds voorzien om met beperkte ingrepen te verdubbelen in capaciteit en tot 40 à 50 wagens te kunnen gaan.

Ondertussen heeft de gemeente zelf twee wagens aangekocht welke op aardgas kunnen rijden. Naast een lichte bestelwagen voor de gemeentelijke bode werd ook een bestelwagen met open laadbak aangekocht voor de milieudienst. Niet enkel gemeentevoertuigen of voertuigen van de bedrijven van Campus Coppens kunnen hier tanken, ook De Lijn onderzoekt of ze voertuigen op aardgas (vooral lijn 64) hier kan laten tanken. Als het transferium op deze site afgerond is, zal De Lijn hier met haar voertuigen hier een halte krijgen. Een tankstation in de buurt is dan meer dan welkom.

Brasschaat neemt deel aan elektrische proeftuin. Het project van de elektrische proeftuinen is een initiatief van de Vlaamse overheid die het gebruik van elektrische voertuigen zo mee op de kaart wil zetten. Op deze manier tracht ze een duurzaam ecosysteem in Vlaanderen te ontwikkelen en wil ze het vooral aantrekkelijker maken voor autoconstructeurs en toeleveranciers elektrische voertuigen te ontwikkelen. Vlaanderen heeft hiervoor een budget van 12 miljoen euro voor investeringen en 7,3 miljoen euro voor werkingskosten vrijgemaakt. IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) heeft dit proefproject onder haar vleugels genomen. Zij bevroeg de markt in 2 fasen. In eerste instantie werd een oproep gelanceerd naar de privésector openbare sector, lokale besturen, autoconstructeurs… om een voorstel van platform voor te stellen. Een platform bestaat uit een samenwerking tussen alle sectoren, gedragen door de privésector en omvat verschillende projecten die zinvol bijdragen tot de integratie van elektrische voertuigen. Brasschaat toonde van bij de start interesse en heeft zich dan ook mee kandidaat gesteld. Samen met Blue Corner werden vrij snel na de eerste oproep de eerste ideeën geformuleerd. Blue Corner betrok vele andere partners bij het platform en samen met Eandis, andere openbare besturen, provincies, VITO, VUB… werd het platformvoorstel EVA (Electrical Vehicles in Action) opgesteld. Het platform EVA werd in de eerste fase weerhouden en mocht het platform verder uitwerken. Het project werd verder vooral getrokken door Blue Corner en Eandis. Een uitgewerkt voorstel werd ingediend en doorstond ook de tweede fase. EVA werd samen met 4 andere platformen geselecteerd om met haar platform deel uit te maken van de elektrische proeftuin. Het totale budget van EVA voor Brasschaat bedraagt 31 641 euro waarvan 80% gesubsidieerd wordt (25 313 euro). Brasschaat neemt het initiatief voor de aankoop van de voertuigen en/of ombouw van de dienstfietsen. Binnen het budget is er ook oplaadinfrastructuur gezet waarbij binnen Brasschaat zeker aandacht zal gaan naar het voorzien van laadpalen voor de elektrische fietsen. Ook vzw Parkmanagement overweegt om in laadpalen te investeren. Tevens wordt voor de politie en buurtbus verder onderzocht in welke mate ook zij kunnen overstappen naar 1 of meerdere elektrische voertuigen. De inburgering van elektrische voertuigen is nog eerder beperkt. Echter is dit een mooi proefproject waar alvast mee gestart kan worden.


Meer nieuws

15-05-2012 Dirk de Kort, Kris Peeters en majoor de Condé aan het woord
12-04-2020 Aeroclub Brasschaat mag enkel uitvliegen voor technische vluchten
02-07-2011 Jobstudent zwaargewond bij arbeidsongeval

Nieuws zoekwoorden

  overvallen     buurtbus     de polygoon     paardenmolen     parkvijver