Eenden in volle vlucht - Park De Mik
Maria-ter-Heide
  Eenden in volle vlucht - Park De Mik
           
  • Overzet amfibieën

  • De amfibieën overzet vindt zoals elk jaar weer plaats in de Kerkedreef en sommige delen van de Miksebaan. Dit jaar werden al 371 amfibieën overgezet (bron: www.hylawerkgroep.be).
  • Meer informatie op de amfibieën overzet pagina.

Nieuws van vroeger

 17 juni 1981 (43 jaar geleden)
Aan het kruispunt Sint-Jobsesteenweg en Bredabaan gebeurt een zwaar ongeval waarbij een paar mensen heel ernstig gewond worden.  lees meer nieuws van vroeger

Kalender

 18-06-2024 Cinema: The Color Purple
 21-06-2024 Cinema: Wil
 29-06-2024 Polygon Zomert
 28-07-2024 BK Wielrennen Elite 2 - U2 ...
 10-08-2024 Kermis in Maria-ter-Heide

Openbaar vervoer

  Er rijdt geen bus meer richting Antwerpen. De volgende rit is in de ochtend (halte Kerk MTH).
  Er rijdt geen buurtbus op zondag
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Torenpoort van De Mik
  Walter De Vos
  Torenpoort van De Mik
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Interview met architect lien Claessens over de officierenwijk in Maria-ter-Heide

De officierenwijk in Maria-ter-Heide gelegen tussen de Luiklei, Kapellei, het Zegeplein, de Bredabaan en de Eikendreef, is de laatste jaren met veel respect voor haar oorspronkelijke karakter opgeknapt en gemoderniseerd. De wijk vormt nu een parkachtig geheel met grote percelen en tuinen in een mooie, groene omgeving en met een specifiek stratentracé. Zowel de gerestaureerde officierenwoningen uit de jaren '20 als de nieuwbouwwoningen zijn perfect geïntegreerd in de wijk en zetten elkaars sterke kanten in de verf. Architect Lien Claessens vertelt ons wat meer over de nieuwbouwwoning die zij in de officierenwijk voor haar ouders ontwierp.

De nieuwbouwwoningen in de officieren wijk mogen enkel van het type bunker- of camouflagewoning zijn. Was u hierdoor erg beperkt bij het ontwerpen?
Het was een uitdaging om met deze beperkingen rekening te houden bij het maken van mijn ontwerp. Ik koos het bunkerwoningtype. Mijn ouders, waarvoor ik de woning ontwierp, zijn zestigers en voor hun woongemak was het interessant om een minder hoge woning met een grotere grondoppervlakte te tekenen.

Welke eigenschappen zijn karakteristiek voor de woning die u getekend heeft op de hoek van de Zege/ei en de Luiklei?
De woning is gebouwd rond een grote eikenboom die in het midden van het perceel staat. Door te kiezen voor een houten bekleding aan de buitenkant van het huis, versmelt de woning met het natuurlijke karakter van de wijk. Ik heb gekozen voor een centrale eetruimte met grote glaspartijen die uitkijkt op de felle begroeiing van het woonpark. De centrale eetruimte loopt over in een ruim terras. Het huis zelf staat redelijk ver van de straat af. Dat moest zo volgens de bouwlijnen en bracht een extra uitdaging voor het ontwerp met zich mee.

Wat vindt u zelf van de combinatie van gerestaureerde officierenwoningen en nieuwbouwwoningen in één enkele wijk?
De officierenwijk heeft karakter en een toffe sfeer. Het idee om twee zeer uitlopende bouwstijlen in dezelfde wijk te combineren is leuk. De oude officierenwoningen uit de jaren '20 zijn heel mooi. Als je daar nieuwbouwwoningen rond zet, kan je die beter in een totaal andere moderne stijl bouwen. Dat is respectvoller ten opzichte van de oorspronkelijke woningen.

Wonen uw ouders graag in de officieren wijk ?
Zij wonen er dolgraag. Ze hebben altijd in de stad gewoond maar, nu ze bijna met pensioen gaan, wilden ze graag wat meer in het groen wonen. Ze hebben nu elke dag een vakantiegevoel en komen 's avonds na het werk met veel plezier thuis. De grote tuin van oma en opa is ook voor de kleinkinderen een waar speelparadijs.

Groene wijk met parkkarakter: van de jaren '20 tot 2007
In de jaren '20 werden er in Maria-ter-Heide grote landhuisachtige een- en tweewoonsten gebouwd voor de officieren van het Kamp van Brasschaat. Omdat de officierenwijk gemoderniseerd en vernieuwd moest worden, lanceerde het gemeentebestuur in 2005 een open oproep naar ontwerpers om een nieuw concept voor de volledige wijk uit te werken. Aan de hand van het winnende concept van het Brusselse BRUT stelde het gemeentebestuur een ruimtelijk uitvoeringsplan (rup) op dat zoveel mogelijk het groene parkkarakter van de wijk respecteert en behoudt. Dit rup trad in werking op 24 mei 2007.

De officierenwijk na haar facelift
De bestaande wegenstructuur is grotendeels bewaard gebleven. Een stuk van de Zegelei is nu een groene speelstraat. Er zijn nieuwe verbindingen voor zacht verkeer gekomen om de ontbrekende schakels in het fiets- en wandelnetwerk aan te vullen. Alle bestaande woningen zijn behouden en gerenoveerd. Voor de nieuwe kavels gelden een aantal afspraken.
Ze mogen slechts voor 20% bebouwd worden. De overige 80% van het perceel moet bos park blijven. Je mag er niet zomaar bomen omhakken en moet struikmassieven benutten als scheiding tussen privédomeinen en het openbare domein. Nieuwe woningen moeten zich onderscheiden van de bestaande woningen en zich terugtrekken om zoveel mogelijk het natuurlijke parkkarakter van de wijk te bewaren. Ze mogen enkel van het type bunker- of camouflagewoning zijn. Tussen de Kapellei en de Zegelei, aan de achterkant van de Bredabaan, komen er maximum 23 nieuwbouwwoningen. Deze zullen verbonden en ontsloten worden via een woonerf.

Je kan het volledige Ruimtelijke Uitvoeringsplan en het verkavelingsplan van de officierenwijk inkijken op de gemeentelijke bouwdienst.

Als je zelf graag in deze wijk zou nen, kan je meer informatie inwinnen bij Immo De Laet. Zij hebben momenteel nog 3 gronden te koop tussen de Zegelei en de Diksmuidelei.

Sociale woningen Er is bewust geopteerd om een deel van het rup Officierenwijk in te vullen met betaalbare en sociale woningen, ook wel zone F genoemd. Er zullen in dit gebied ook 23 nieuwe aaneengesloten woningen komen: namelijk 18 sociale koopwoningen voor ARRO en 5 militaire woningen. Er is reeds een wedstrijd uitgeschreven om tot een kwaliteitsvolle inrichting van deze zone te komen. Begin 2012 zal de jury voor de selectie van de kandidaat ontwerper plaatsvinden.

Rup Militaire Woonwijk
Aansluitend aan de zone van rup Officierenwijk wordt momenteel rup Militaire Woonwijk opgemaakt. De visie en het uitzicht van de officierenwijk wordt gedeeltelijk doorgetrokken. Het gaat hier om het gebied rond de officierenwijk tussen de Luiklei en de Generaal Mercierlei en het stuk tussen de Bierwertslei, Antwerpenlei en Haelenlei.

Op deze manier wil de gemeente haar taakstelling invullen die zij vanuit het grond- en pandendecreet heeft gekregen voor de realisatie van sociale woningen.


Meer nieuws

12-06-2005 Gezocht: Middenstanders
10-08-2006 Vraag en antwoord (Parkbode): Miksebaan en Brechtsebaan
21-04-2013 Lokale Politie: Snelheidscontroles

Nieuws zoekwoorden

  vogelgriep     torenpoort     sprookjespad     overvallen     krantenwinkel