Herfst in Maria-ter-Heide
Maria-ter-Heide
  Herfst in Maria-ter-Heide
           

Nieuws van vroeger

 10 december 1987 (36 jaar geleden)
In de Wipstraat botst een autovoerder op een politiewagen. En langs de Kerkedreef worden enkele inbraken gesignaleerd.  lees meer nieuws van vroeger

Kalender

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 18:45 uur (halte Kerk MTH).
  Er rijdt geen buurtbus op zondag
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Torenpoort De Mik (beuk)
  Torenpoort De Mik (beuk)
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

KMO-zone Coppenskazerne krijgt stilaan vorm

Het gemeentebestuur heeft hard en lang nagedacht over de invulling van de KMO,zone die het wil creëren op de terreinen rond de Luitenant Coppenskazerne. De terreinen zijn niet erg groot, maar het werd zo ingedeeld dat het maximaal benut wordt.

Door het verloop van bedrijven en de statische indeling van bedrijfsterreinen zien we op heel wat Vlaamse KMO-zones verloren of niet gebruikte ruimte. Die fout wil Brasschaat niet maken. Het nieuwe bedrijventerrein wordt in de eerste plaats modulair ingedeeld. Dat wil zeggen dat de verschillende bedrijfsgebouwen tegen en op elkaar worden gebouwd; de gebouwen kunnen naargelang de behoeften van de bedrijven per stuk of per meerdere aaneensluitende delen verhuurd worden. Als een bedrijf zijn huurcontract niet verlengd, kunnen de vrijgekomen plaatsen terug als geheel of per stuk ter beschikking worden gesteld. De kans dat er gebouwen leeg blijven staan, wordt hierdoor fel verminderd. Parkeerplaatsen worden niet rond de gebouwen voorzien, maar erop. Er wordt ook een aparte parkeertoren gebouwd. Dat deze maatregelen ruimte uitsparen, hoeft geen betoog.

Verkeer op en rond bedrijventerrein
Wat betreft de toename van verkeer rond de KMO-zone, werden de omwonenden in het circulatieplan niet vergeten. Alle verkeer van het bedrijventerrein wordt ontsloten via een grote, ovale rotonde dat het huidige kruispunt Sint-Jobsesteenweg/Brechtsebaan vervangt. Laden en lossen van vrachtwagens gebeurt aan de achterkant van de bedrijfsgebouwen zodat de bewoners in de onmiddellijke buurt er nauwelijks hinder van zullen ondervinden. De gemeente blijft verder onderhandelen met De Lijn om tramlijn 3 door te trekken tot in Maria-ter-Heide; de terminus zou dan voorzien worden aan het bedrijventerrein. Wat er zeker komt is een vrijliggend fiets- en voetpad langsheen de Sint-Jobsesteenweg aan de kant van het bedrijventerrein.

Groene buffer
Brasschaat zou Brasschaat niet zijn, mochten we geen rekening houden met het groene uitzicht van onze gemeente. Er werd een heel mooi groen plan uitgewerkt Voor het terrein. Tussen de bedrijfsgebouwen en de Sint-Jobsesteenweg wordt een groene buffer aangelegd die de gebouwen grotendeels aan het zicht onttrekt. Tussen de Coppenskazerne en de nieuwe bedrijfsgebouwen wordt een klein lindenbos aangeplant waarrond tramlijn 3 zou draaien. Op de binnenplaats van de kazerne wordt een binnentuin gecreëerd, opgevat als kijktuin voor de mensen in de kantoorruimten.

Werk voor autonoom gemeentebedrijf
Nu de krijtlijnen van het nieuwe bedrijventerrein zijn uitgezet, komt de concrete en praktische invulling van het terrein: bodemonderzoek, inplantingsmodellen ... . Ook de kandidaatstellingen van geïnteresseerde bedrijven worden grondig onderzocht: grote winkels zoals u ze tegenkomt op bijvoorbeeld de Boomsesteenweg worden niet toegelaten. Deze taak neemt het vorig jaar opgerichte autonoom gemeentebedrijf op zich. Dat wordt samengesteld uit een aantal experten uit de private sector, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeenteraad.

KMO-zone wordt wellicht terminus voor tram 3.
Verschillende gemeentediensten hebben de laatste jaren in stilte heel wat studies verricht en plannen getekend om een tramlijn tot in Maria-ter-Heide mogelijk te maken. Maar zo'n project moet gedragen worden door heel wat partijen, zoals De Lijnen betrokken ministers. Het ontwerp, zoals het nu voorligt, wordt alleszins heel positief onthaald. In dat ontwerp komt de terminus van tram 3 tussen de Luitenant-Coppenskazerne en het nieuwe bedrijventerrein te liggen.
Maar voor het bestuur met het volledige plan naar buiten wil treden, moet er eerst zekerheid zijn over financiering, timing en coördinatie van de werken, Brasschaat wil niet in dezelfde situatie verzeilen zoals Mortsel (heraanleg Statiestraat) of Merksem (heraanleg Bredabaan). Door plannen, contracten en afspraken zo grondig mogelijk voor te bereiden, wil het bestuur de overlast die deze ingrijpende werken ongetwijfeld met zich meebrengen tot een minimum beperken. Het is jammer dat de financieringsplannen vroegtijdig in de pers terecht kwamen. Nu worden de ontwerpplannen al beoordeeld of veroordeeld alvorens ze gekend zijn.

Van zodra het bestuur een duidelijk totaalbeeld heeft over de werken, wordt het' project voorgelegd aan de gemeenteraad, aan betrokken adviesraden en zeker ook aan de inwoners en handelaars. Zij zullen tijdig worden geïnformeerd via dit blad, info- en inspraakvergaderingen. De werken kunnen ten aller vroegste starten in 2009: tram 3 is dus nog echt niet voor morgen!
Binnenkort start de gemeente al wel met een tweede . buurtbus die de wijken' Driehoek en Vriesdonk bedient. De succesvolle eerste buurtbus rijdt al enkele jaren van Maria-ter-Heide, over Bethanie, Centrum en Kaart naar Mariaburg.


Meer nieuws

16-06-2006 24ste Superman Triathlon
29-07-2011 Groot Schietveld verboden terrein
25-06-2021 Pastoor Frans Van Thillo overleden

Nieuws zoekwoorden

  kerkedreef     durentijdlei     kerk     wedstrijd     deelfietsen