Parkvijver De Mik (sneeuw 2021)
Maria-ter-Heide
  Parkvijver De Mik (sneeuw 2021)
           
  • Overzet amfibieën

  • De amfibieën overzet vindt zoals elk jaar weer plaats in de Kerkedreef en sommige delen van de Miksebaan. Dit jaar werden al 371 amfibieën overgezet (bron: www.hylawerkgroep.be).
  • Meer informatie op de amfibieën overzet pagina.

Nieuws van vroeger

 2 maart 1969 (55 jaar geleden)
In Brasschaat werd Pierre Gabriels gehuldigd omdat zij het leven redde van een piloot die met zijn helicopter gevallen was tussen de draden van de hoogspanningsleiding aan de Essensteenweg. De jongens van de Chiro stelden hun chirococktail voor bij Liza en verdienden 10.000 BEF voor hun groepskas.  lees meer nieuws van vroeger

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 07:42 uur (halte Kerk MTH).
  Er rijdt geen buurtbus op zaterdag
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Kerk en café Belle Vue
  Kerk en café Belle Vue
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Dirk de Kort, Kris Peeters en majoor de Condé aan het woord

Bij de inhuldiging van de campus Lt. Coppens op 2 mei namen enkele prominenten het woord, met name burgemeester Dirk de Kort, plaatsvervangende commandant majoor de Condé en Vlaams minister-president Kris Peeters. Hier volgt een impressie van hun visie op het ganse project.

"2 mei 2009 schrijven we geschiedenis, weliswaar geen wereldgeschiedenis, maar toch wordt hier iets gerealiseerd dat een impact zal hebben in en voor onze gemeente en regio", zei burgemeester de Kort in zijn speech.
"Deze site zal ook in de toekomst blijven getuigen van een visie op kwaliteitsvol ruimtegebruik, duurzaamheid, op functionele architectuur. Die visie vertrok van drie fundamentele vragen. Hoe realiseren we een bedrijvencomplex met veel respect voor het historisch karakter? Hoe zorgen we voor een kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van de gebouwen zodat ze functioneel zijn maar niet aanvoelen als een klassiek kantoorgebouw? En hoe creëren we een site waarbij het geheel aanvoelt als een ruime groene oase en er een evenwicht is tussen bereikbaarheid, toegankelijkheid, beeldkwaliteit en inplanting?"

Het nieuwe bedrijvenpark moet aangenaam, aantrekkelijk, toegankelijk, ruim en uitnodigend zijn. Een uniek project waarbij je vanuit de parkgemeente in een bedrijvenzone terechtkomt zonder dat je het beseft. De omliggende woonzones van de gemeente vloeien als het ware naadloos over in deze bedrijvenzone. De komende weken en maanden zal er verder werk worden gemaakt van de aanleg en uitbouw van het transferium en van de bedrijvenzone.

"Meer ondernemen en meer werk, dat is in de voorbije jaren en zeker vandaag, de grote prioriteit van de Vlaamse regering", stelde Vlaams minister president Kris Peeters. Deze campus is belangrijk in een toekomstperspectief waar duurzaamheid, ecologie en economie in een stijlvol kader met elkaar verzoend worden. Vooreerst met betrekking tot de economische ontwikkeling en de werkgelegenheid die worden gecreëerd in deze streek. Daarnaast geeft de snelle en duurzame realisatie van dit project ook aan dat er een belangrijke kentering is gekomen in de mentaliteit rond ruimtelijke ordening. Ruimte om te ondernemen Creëren, wil niet noodzakelijk zeggen dat we moeten zorgen voor extra ruimte maar evenzeer dat bestaande terreinen maximaal benut moeten worden en zo snel mogelijk hergebruikt moeten worden voor economische activiteiten. Bovendien is een betere indeling van bestaande bedrijventerreinen ook van essentieel belang.
Het ruimtetekort in de provincie Antwerpen is structureel en moet aangepakt worden. Dit soort projecten bepalen dan ook de slagkracht en het 'maatschappelijk dynamisme van onze regio: een perfecte mix tussen het stimuleren van de economische activiteit en de leefbaarheid van de omgeving én met respect voor de eigenheid en de historisch waarde van het erfgoed."

Ook majoor de Condé nam het woord. "De militaire gemeenschap heeft meer dan 180 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling van Maria-ter-Heide", zei hij. Hij vertelde over de rijke geschiedenis van de kazerne en het leger in Brasschaat. 180 jaar militaire gemeenschap in Brasschaat werd nog maar eens extra in de verf gezet door het feit dat heel wat oud-miliciens, 130 om precies te zijn, eveneens naar de inhuldiging op 2 mei kwamen. Oud-miliciens die ooit in Brasschaat hun legerdienst hadden vervuld, maar ook gewezen beroepsmilitairen, kwamen kijken hoe hun kazerne veranderd was.


Meer nieuws

14-06-2007 5de Corvette & Oldtimerrun
09-04-2006 Fietspad langs Essensteenweg
07-10-2011 Oorlogsslachtoffers krijgen monument

Nieuws zoekwoorden

  bredabaan     inslag     brasschaat     sprookjespad     ophokplicht