Mikhof
Maria-ter-Heide
  Mikhof
           

Nieuws van vroeger

 10 december 1987 (36 jaar geleden)
In de Wipstraat botst een autovoerder op een politiewagen. En langs de Kerkedreef worden enkele inbraken gesignaleerd.  lees meer nieuws van vroeger

Kalender

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 19:45 uur (halte Kerk MTH).
  Er rijdt geen buurtbus op zondag
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Site Gunfire - Gepanserde UN tank
  Site Gunfire - Gepanserde UN tank
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Verslag: wijkvergadering Maria-ter-Heide 17 september 2007

Hoe staat het met de inbraken in de wijk?
Er is vastgesteld dat woningen met een alarm aangesloten op een alarmcentrale minder vaak worden bezocht door dieven. Woningen met een gewoon alarm zouden vaker slachtoffer worden van inbraken. Hoe komt dit? Ook al gaat het alarm af, bij deze woningen weten dieven dat ze toch enkele minuten de tijd hebben om nog iets mee te nemen. Bij de politie kan u altijd terecht voor praktische informatie om uw woning beter te beveiligen, tel. 03 650 35 62 of via preventie@pzbrasschaat.bgc.be

Zwerfvuil wordt vaak 's nachts weggegooid door jongeren die naar huis gaan. Waarom wordt hierrond geen actie ondernomen? Het is niet evident om 's nachts zwerfvuil aan te pakken. Er bestaat een lijst met zwarte punten waar veel zwerfvuil wordt achtergelaten. Jaarlijks worden verschillende opruimacties georganiseerd in samenwerking met het gemeentebestuur. Verenigingen kunnen ook een subsidie bekomen als ze met hun vereniging een opruimactie organiseren. U neemt hiervoor best contact op met de duurzaamheidsambtenaar, tel. 03 650 02 94 of duurzaamheid@brasschaat.be. Het is natuurlijk ook de discipline van de mens zelf die moet zorgen dat er minder vuil op straat wordt gegooid.

In de Claesstraat werden paaltjes geplaatst voor de verkeersveiligheid. Is dit wel de juiste oplossing? Kon men hier geen eenrichtingstraat van maken?
De leverancier van de elektrozaak moet nu met zijn vrachtwagen achteruit de Bredabaan terug oprijden. Zeer gevaarlijk voor fietsers. De paaltjes werden geplaatst op vraag van buurtbewoners. De straat bleek namelijk niet zo veilig en werd gebruikt als sluipweg richting Bredabaan. Brasschaat is geen voorstander van eenrichtingsstraten. Dit verhoogt de snelheid van het verkeer en geeft daarom een vals gevoel van veiligheid. De situatie met de electrozaak zal herbekeken worden, misschien is er een mogelijkheid om een los- en laadzone op de Bredabaan te maken.

De verschillende kunstwerken in De Mik zijn verwaarloosd. Kan hier niets aan gedaan worden.
Deze kunstwerken dienen inderdaad beter onderhouden te worden. Dit jaar kreeg het gemeentepark in het Centrum reeds een opknapbeurt. Ook voor De Mik wordt er een oplossing gezocht. Dit wordt verder met onze groendienst besproken.

Bij de werken aan de Brechtsebaan blijft de flitspaal behouden?
Deze zal inderdaad blijven staan. De flitspaal werd recent geïnstalleerd en moet nog geijkt worden. Van zodra dit gebeurd is, zal hij beginnen flitsen. Het geld dat geïnd wordt met flitsen, komt in het zogenaamde verkeersveiligheidsfonds. Hiermee financiert de lokale politie haar flitspalen, controleacties... In de toekomst zullen flitspalen digitaal worden waardoor permanent flitsen mogelijk wordt. Het ijken op regelmatige tijdstippen zal niet meer nodig zijn.

De kippenboer die in Maria-ter-Heide met zijn kraam wel zeer dicht bij het fietspad staat, is gevaarlijk. Is hier geen andere plaats voor? Bij onderzoek op 23 september 2006 toen de standplaats werd toegekend, is rekening gehouden met factoren zoals verkeersveiligheid, zichtbaarheid, hinder voor omwonenden en de wensen van de aanvrager. Hierbij werd besloten de kraam te laten plaatsen op de berm van de Bredabaan tussen woning nummer 776C en het kruispunt met de Zegelei. Ook het Vlaams Gewest is met de plaats akkoord gegaan. Door de plaatsing van een groot reclamepaneel zag de kippenboer zich genoodzaakt zijn kraam verder te zetten. Nu het reclamepaneel verwijderd is, staat de kippenboer met zijn kraam terug op de juiste toegewezen plaats.

Wat met de werken van de Brechtsebaan? Hoe staat het met de timing? Het gemeentebestuur heeft via een bevraging geïnformeerd naar het rooien van de bomen en de heraanleg van de straat. Er werd reeds een voorontwerp opgesteld dat nog verder! zal worden besproken in de verkeerscel en de commissie voor Openbare Werken. Voor de inwoners van de Brechtsebaan en omwonenden zal nog een inspraakvergadering in 2008 worden georganiseerd. De aanbesteding moet nog gebeuren.

Welke soort bedrijven mogen er in de kmo-zone komen?
Er zijn inderdaad verschillende soorten bedrijven. Niet elke onderneming krijgt toelating om zich hier te vestigen. Zo zullen chemische bedrijven doorverwezen worden naar het havengebied. Hinderlijke bedrijven zullen hier niet komen. Er wordt onderzocht of een carrosseriebedrijf met toonzaal zich ook kan vestigen in de kmo-zone van de Coppenskazerne. Dient de bodem van de site gesaneerd te worden? Er werd een bodemonderzoek uitgevoerd. Een stuk gelegen onder de eigenlijke kazerne zal inderdaad gesaneerd moeten worden. De gronden onder de hangars echter niet.


Meer nieuws

11-06-2007 Scoutsgroep 23e Don Bosco Maria-ter-Heide zoekt oud leden
08-09-2005 Kapsalon Hippe Snit met jaarlijkse vakantie
07-03-2006 Carnaval in sanatorium De Mick

Nieuws zoekwoorden

  kermis     pfaff     wedstrijd     paardenmolen     zegeplein