Rhododendron in bloei
Maria-ter-Heide
  Rhododendron in bloei
           


Nieuws van vroeger

 27 september 1989 (32 jaar geleden)
In onze kerk wordt de uitvaartdienst gedaan voor Angéle Van de Reck, echtgenote van Paul Van de Reck. Lange tijd woonden ze in de Bossaertstraat, dan in Bethanië en de laatste jaren bij de kerk van Driehoek. Ze voelde zicht nog echt van 'd'Hei' en wilde er ook begraven worden.  lees meer nieuws van vroeger

Openbaar vervoer

  De volgende bus 640 richting Antwerpen is om 09:45 uur (halte Kerk MTH).
  De volgende buurtbus richting Mariaburg (halte Bibliotheek MTH) is om 10:36 uur
  Uren kunnen verschillen op feestdagen en in vakanties!

Foto moment

Zwaluwen in de kinderboerderij
  Walter De Vos
  Zwaluwen in de kinderboerderij
  Een kiekje insturen? Mail foto@mariaterheide.info

Luitenant Coppenskazerne: Hoe begon het en waar gaat het naartoe?

Na de Franse nederlaag in Waterloo zoekt de Nederlandse legerleiding vanaf 1817 naar uitgestrekte manoeuvre mogelijkheden voor de in het zuiden gelegerde troepen. . Hun aandacht gaat uit naar de uitgestrekte heidevlakte die zich links en rechts van de kasseiweg Antwerpen-Breda bevindt. Op 25 april 1820 krijgt de Brescaatsche Heide haar definitieve bestemming als militair domein.

Na de Belgische onafhankelijkheid in 1830 toont het jonge Belgische leger onmiddellijk belangstelling voor het Kamp van Brasschaat, Kwartier West wordt dan ook snel een feit.
Sinds 1850 blijft de artillerie zich volop ontwikkelen. Het domein wordt te klein. Gelukkig liggen rechts van de weg Antwerpen-Breda nog steeds de moerassige heidegronden waarvoor niemand tot dan toe interesse toonde. In 1894 beschikt het Kamp over een nieuw groot schietveld met een oppervlakte van 1170 ha.
Om de schietvelden te onderscheiden gebruikt men geografische kenmerken: het oude schietveld wordt nu het Klein Sctiietvek: genoemd, het nieuwe het Groot Schietveld. In dit Groot Schietveld ligt de oorsprong van Kwartier-Oost waar nu de nieuwe KMO-zone ingeplant is.

Hoe ontstond Kwartier Oost: de ruiterijschool
Het eerste gebouw in het Groot Schietveld, een manège met vier paardenstallen, verschijnt in 1914, na het einde van WO I. Op 16 november 1921 neemt de Ruiterijschool haar intrek in de nieuwe kazerne. Kwartier-Oost is een feit. Vanaf 1932 nadert het einde voor de cavalerie in Brasschaat. Het paard wordt geleidelijk aan vervangen door vrachtwagens en tractoren.
De manèges en paardenstallen worden omgebouwd tot werkplaatsen om voertuigen te herstellen of te stallen. Vanaf 1940 wordt België bezet door de Duitsers. Door geallieerde luchtaanvallen en later de beschietingen vanuit Duitse stellingen worden Maria-ter-Heide en het Kamp zwaar getroffen. Vooral de V-bommen van de Duitsers leveren verwoestend werk. Ook de Ruiterijschool ontsnapt niet.

Hoe ontstond Kwartier Oost: kazerne Lt. Coppens
De Artillerieschool vindt in 1945 voorlopig onderdak in de kazerne van Helchteren (Limburg). Pas in 1946 is het puin opgeruimd eh wordt de school in Brasschaat terug geopend. De herbouwde Cavalerieschool wordt pas in 1954 terug volledig in gebruik genomen.

Op 1 november 1960 sluit het opleidingscentrum voor veldartillerie in de voormalige Ruiterijschool zijn deuren. Vijf jaar later staan de gebouwen nog steeds leeg. Tot in augustus 1965 het 18e Regiment Rijdende Artillerie er haar intrek neemt. Het Centrum voor Technische Studies neemt na WO 11 de gebouwen in die ten noorden van de herstelde cavalerieschool liggen. Het groeit uit tot een autonoom organisme.

Sinds 1989 volgt de ene reorganisatie de andere op bij het Belgische leger. Het aantal militairen daalt, er is minder behoefte aan kazernes en oefenterreinen. Kleine kwartieren worden gesloten en/of verkocht. In Brasschaat verlaat in 1994 de laatste eenheid het Kwartier-Oost.

Wie was Luitenant Jean Coppens?
Jean Coppens wordt op 20 maart 1925 te Ukkel geboren. Na de bevrijding (1945) wordt hij met twee van zijn broers oorlogsvrijwilliger en neemt nog actief deel aan de laatste gevechten in Nederland. In 1946 volgt hij aan de infanterieschool een opleiding tot kandidaat-officier. Later volgt hij Wapenschool in Brasschaat. In mei 1951 wordt hij batterijcommandant in het 18de Regiment Rijdende Artillerie in Altenrath (West-Duitsland). Jean Coppens vertrekt op 8 april 1952 als vrijwilliger naar Korea, waar hij in een Amerikaans veldartillerie bataljon wordt opgenomen. Met deze compagnie neemt hij op 26 september 1952 deel aan operatie Mariette.

Jean Coppens is één van de zes soldaten die een voorpost bemannen. Ze worden echter door een tegenaanval van Chinese troepen verrast. Alle soldaten in de voorpost sneuvelen in een lijf aan lijf gevecht. Op het lichaam van Jean Coppens vindt men een eenvoudig kaartje met de tekst Dienen in blijheid. Luitenant Coppens ligt begraven op de begraafplaats van Ukkel.

Van kazerne tot KMO-zone
In januari 2004 maakte de Belgische regering, tot groot ongenoegen van de Brasschatenaren, plannen bekend om de kazerne om te bouwen tot een. gevangenis. Gelukkig werden deze plannen opgeborgen.

In 2006 koopt het gemeentebestuur de kazerne voor 3.165.000 euro, waarvan 1.135.000 euro gesubsidieerd. Het gebouw wordt gerenoveerd, goed voor 10.000 m2 kantoorruimte. Er komt nog een kmo-zone rechts van de kazerne, waar destijds de legerloodsen stonden.

Met dank aan Jos Janssens (conservator van het Artilleriemuseum) en Eduard Van den Eede.


Meer nieuws

10-11-2007 Ontruiming overledenen begaafplaats
18-12-2005 Maria-ter-Heide in kerstsfeer
21-09-2005 Taekwondo Octagon Brasschaat

Nieuws zoekwoorden

  kapellei     de polygoon     sprookjespad     kermis     deelfietsen